Credit Care Nederland

Credit Care
Nederland

Credit Care is een dynamische organisatie die actief is met het positioneren van het creditmanagement op de juiste plaats binnen organisaties. De juiste positie dat wil zeggen: niet alleen aan de achterdeur van een organisatie maar juist ook bij de voordeur.

Credit Care beschikt over CCM (Certified Credit Manager) gecertificeerde consultants met veel ervaring in het vakgebied, een zeer specialistische kennis van interim management, projectmanagement en coaching op het gebied van creditmanagement.

Credit Care is een onafhankelijke speler in de markt die streeft naar onderscheid op het gebied van kennis, ervaring en expertise waardoor de juiste personen bij een klant kunnen worden ingezet.

Nu investeren in creditmanagement levert op korte en lange termijn een beloning op in de vorm van werkkapitaal, het overbruggen van een cultuurkloof tussen sales en creditmanagement en het vastleggen van een bedrijfsbreed gedragen creditmanagement beleid.

“We take care of your creditmanagement”

Wat doet Credit Care:

Audit:
Een intern onderzoek naar de positie van het creditmanagement in de organisatie, de status van het creditmanagement op zich en het bijbehorende beleid. Aan de hand van dit onderzoek worden er verbeterpunten vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld om deze verbeterpunten te realiseren.

Consultancy:
Door intern onderzoek vaststellen of de door een organisatie gestelde doelstellingen realistisch, vooruitstrevend en innovatief zijn. Door een projectmatige aanpak en snel en doelmatig management tot deze gestelde doelen komen.

Detachering :
Door het inzetten van interim credit controllers, creditmanagers en consultants worden gestelde doelen bereikt.

 Designed by Globalweb4u Webdesign & ICT Solutions